BOSS PARTNER //

Söderberg & Partners

Din lokala försäkringsförmedlare i Dalarna!

Söderberg & Partners

Vi grundades 2004 i Sverige och är idag en av Nordens och Nederländernas ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster.

I grund och botten handlar Söderberg & Partners erbjudande om att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och deras liv.

Vi kanaliserar och konkretiserar detta erbjudande genom ett flertal olika verksamheter som bedrivs inom ramarna för varumärket Söderberg & Partners. Dessa verksamheter innefattar bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning, löne-, och förmånshantering, och medarbetarutveckling.

Tjänster

Johan Carlberg - Din lokala Söderberg & Partners-rådgivare i Dalarna

Johan Carlberg arbetar för Söderberg & Partners och jobbar med försäkringsförmedling mot företag. Han är medlem i Sveriges Försäkringsförmedlare (SFM) och är licenserad försäkringsförmedlare.


Sju fördelar med att anlita en försäkringsförmedlare

 • Säkerställer att hela riskexponeringen synliggörs och att produkten som väljs är anpassad efter kundens behov
 • Är skadestöd vid skador
 • Arbetar skadeförebyggande
 • Kan sänka premiekostnader betydligt
 • Utvärderar försäkringsbolagens hållbarhetsarbete och skaderegleringsrenommé
 • Hittar kapacitet för risker som är svåra att försäkra
 • Säkerställer att specifika lagkrav följs i alla länder som kunden är verksam i

Borlänge
0739901058
johan.carlberg@soderbergpartners.se
www.soderbergpartners.se

Söderberg & Partners

Kontaktperson: Johan Carlberg Titel: Rådgivare SAK
johan.carlberg@soderbergpartners.se 0739901058 Borlänge https://www.soderbergpartners.se/ Tjänster


Söderberg & Partners

Vi grundades 2004 i Sverige och är idag en av Nordens och Nederländernas ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster.

I grund och botten handlar Söderberg & Partners erbjudande om att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och deras liv.

Vi kanaliserar och konkretiserar detta erbjudande genom ett flertal olika verksamheter som bedrivs inom ramarna för varumärket Söderberg & Partners. Dessa verksamheter innefattar bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning, löne-, och förmånshantering, och medarbetarutveckling.

Johan Carlberg - Din lokala Söderberg & Partners-rådgivare i Dalarna

Johan Carlberg arbetar för Söderberg & Partners och jobbar med försäkringsförmedling mot företag. Han är medlem i Sveriges Försäkringsförmedlare (SFM) och är licenserad försäkringsförmedlare.


Sju fördelar med att anlita en försäkringsförmedlare

 • Säkerställer att hela riskexponeringen synliggörs och att produkten som väljs är anpassad efter kundens behov
 • Är skadestöd vid skador
 • Arbetar skadeförebyggande
 • Kan sänka premiekostnader betydligt
 • Utvärderar försäkringsbolagens hållbarhetsarbete och skaderegleringsrenommé
 • Hittar kapacitet för risker som är svåra att försäkra
 • Säkerställer att specifika lagkrav följs i alla länder som kunden är verksam i
BOSS-ERBJUDANDE //

Företagsförsäkringar

Som medlem i Boss och ägare av ett företag blir ni erbjudna våra upphandlade försäkringar, som tack vare större förhandlingskraft mot försäkringsbolagen ofta kan ge lägre premier och villkorsförbättringar som följd. 

Upphandlad företagsförsäkring Selection.

 • Upphandlingen Selection är en företagslösning som inte bara innehåller försäkring. I upphandlingen får man även tillgång till specialtjänster som skadejuridik, avtalsjuridik samt skadeförebyggande riskanalyser. När man får en offert genom upphandlingen analyseras försäkringen mot din befintliga lösning där premier och villkor jämförs i varje moment. Om inte premien blir lägre och villkoren bättre tecknas inte försäkringen!


Upphandlad företagsförsäkring Premium

 • Upphandlingen PremiumFörsäkring är en företagsförsäkring vi stolt presenterar tillsammans med försäkringsgivaren Dina. Försäkringen innebär direkt en premiesänkning på mellan 10-15 % jämfört mot din nuvarande försäkringslösning, omfattning- och villkorsgaranti (minst samma omfattning som er tidigare försäkring) samt en trygghet över premieutvecklingen över tid. Upphandlingen Premium ställer visa krav på den som ansöker om försäkringen, man ska bland annat visa upp god skadehistorik samt inte tillhöra en extra ordinär riskfylld bransch (exempelvis sågverk).

 

Upphandlad företagsförsäkring PlusKonsult

 • PlusKonsult erbjuder ett marknadsledande försäkringsskydd till en konkurrenskraftig premie. Produkten är ett resultat av Söderberg & Partners gedigna erfarenhet av analysdriven rådgivning och nära samarbete med tjänsteföretagen på marknaden. Försäkringsgivaren är Moderna Försäkringar och finns i tre olika varianter vilka är Small, Medium och Large. Vilken variant som passar just ditt bolag beror på typ av bransch och storleken på ditt företag. PlusKonsult kan tecknas för bolag med en årsomsättning upp till 15 miljoner kr.

  

Upphandlade tilläggsförsäkringar

Utöver våra upphandlade företagsförsäkringar har vi även ett stort utbud av tilläggsförsäkringar som går att teckna separat hos oss, det kan till exempel vara en cyberförsäkring där er nuvarande företagsförsäkring cyberlösning inte håller den standard din bransch kräver.

 • VD- och styrelseansvarsförsäkring
 • Cyberförsäkring
 • Transport och utställningsförsäkring
 • Kriminalitet/ förmögenhetsbrottsförsäkring

Logga in för att ta del av erbjudandet!