Köpvillkor och medlemsvillkor för BOSS Business women of Siljan

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på evelyn@bossbp.se. Vår juridiska namn är: Evelyn Hult AB, organisationsnummer 559280-9213, adress Grönviksvägen 57B, 792 77 Nusnäs, Sverige

 

1. Upphovsrätt

Affärsnätverket BOSS- Business women of Siljan erbjuder tjänster till företag och privatpersoner. Allt material är skyddat av upphovsrätten vilket du godkänner. Material som tillhandahålls till dig som medlem får inte kopieras och spridas. Att dela din inloggning till andra är inte tillåtet.

2. Köp

Vid beställning träffas avtal om medlemskap först när Evelyn Hult AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Evelyn Hult AB.

 

Vid betalning mot företag tillkommer moms med 25 %.

 

3. Priser

Alla priser märks tydligt där moms ingår eller ej. Du behåller medlemspriset för Bas eller Premium från registreringsdag och 12 månader framåt. Vid eventuella prisjusteringar omfattas du inte förrän ditt medlemskap löpt ut och ska förnyas. Om du avslutar ditt medlemskap och sedan påbörjar det på nytt gäller aktuellt pris vid tidpunkten för nytecknande.

 

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

4.1 Kortbetalning

Vi använder Stripe för säkra kortbetalningar. Läs mer om Stripe
här:
 www.stripe.com

4.2 Swish

Du betalar enkelt med Swish via din smarta telefon. Saknar du Swish kontakta din bank för instruktioner. När du betalat din order ser du orderbekräftelsen och ditt ordernummer under menyn "Händelser" i Swish-appen. När din betalning har registrerats hos Evelyn Hult AB så är du medlem av businesswomenofsiljan.se.

 

5. Ångerrätt medlemskap

Som konsument gäller ångerrätten 14 dagar, villkoren kan läsas i sin helhet vid registrering och betalning av ditt medlemskap. Som företagare gäller inte distansköplagen och ångerrätt på medlemskap, om annat inte avtalats, gäller inte.

 

6. Information

Du som medlem ansvarar för att korrekta uppgifter finns registrerade om dig i vår medlemsplattform. BOSS- Business women of Siljan avsäger sig allt ansvar gällande detta.

 

7. Personuppgifter

Affärsnätverket BOSS- Business women of Siljan följer GDPR, du informeras och godkänner hur vi hanterar dina personliga uppgifter vid registrering i medlemsplattformen.

 

8. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan.

 

9. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm. 
www.konsumentverket.se
www.arn.se